Toimintasuunnitelma 2015

LIIKKUVAN POLIISIN PERINNEYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

• Yhdistys pyrkii tekemään toimintaansa tunnetuksi ja kasvattamaan jäsenmääräänsä. Perustetut internet- ja Facebook-sivustot tarjoavat jäsenhankinnalle hyvän ja toimivan alustan.

• Sivustoja kehitetään vastaamaan jäsenistön tarpeita ja toiveita. Niihin kerätään niin kiinnostavaa LP:n perinnetietoa kuin tietoa ajankohtaisista liikenne- ja jäsenasioista.

• Jäsenistölle pyritään järjestämään erilaisia aktiviteetteja kuten vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin ja jäsentapaamisia. Syyskaudelle suunnitellaan lähialueelle suuntautuvaa jäsenretkeä. Myös pikkujoulujuhlasta on tarkoitus tehdä perinne.

• Jäsenistölle pyritään hankkimaan jäsenetuja mm. autoalan yrityksistä ja matkailualalta.

• Yhteistyötä tiivistetään entisestään LPY:n ja muiden poliisialan järjestöjen kanssa.

• Yhteistoimintaa liikenne- ja liikenneturvallisuustoimijoiden kanssa jatketaan ja laajennetaan. Pyritään saamaan uusia yhteisöjäseniä ja vahvistamaan sitä kautta myös yhdistyksen taloutta.

• Liikennepoliisijärjestelmän suotuisaa kehitystä pyritään tukemaan vaikuttamalla eri väyliä myöten uuteen eduskuntaan, hallitukseen ja sen käyttämiin asiantuntijoihin. Erityisenä painopisteenä on sisäasiainministeriö.

• Pyritään avaamaan yhteyksiä poliisihallintoon yhdistyksen tavoitteitten selkiyttämiseksi ja poliisihallinnon tuen saamiseksi liikenneturvallisuutta ja poliisin liikenneresursseja edistä-ville hankkeille hallituksen vaihtumisen jälkeen.

• Perinnetyöryhmän työtä jatketaan aktiivisesti mm. perinneaineistoa ja sähköistä kuva-galleriaa sivustolle kokoamalla ja kehittämällä.

• Myös tutkimustyöryhmä aktivoituu ja pyrkii kartoittamaan mahdollisia tutkimuksen aiheita.

• Tiedotustoimintaa jatketaan ajankohtaisilla kirjoituksilla, julkilausumilla ja muilla ulostuloilla mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan yhteistyössä sopivien tahojen kanssa.

• Nostetaan esiin liikenneturvallisuutta edistäviä asioita ja tehdään aloitteita.

Helsingissä 24.3.2015

LIIKKUVAN POLIISIN PERINNEYHDISTYKSEN HALLITUS