Toimintakertomus vuodelta 2014

LIIKKUVAN POLIISIN PERINNEYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Perustava kokous

Yhdistys perustava kokous pidettiin 18.2.2014 SKAL:n auditoriossa, jossa paikalla oli 43 edustajaa eri yhteisöistä ja LP:n entisiä työntekijöitä. Hyväksyttiin yhdistyksen säännöt ja valittiin hallitus, joka järjestäytyi heti perustavan kokouksen jälkeen:

Puheenjohtaja Antti Jääskeläinen, varapuheenjohtaja Martti Merilinna, sihteeri Ulla Niku-Koskinen, varainhoitaja Teppo Mikkola, Sven-Olof Hassel, Pentti Nevala, Matti Oja, Pekka Salomaa, Ismo Soukola ja Timo Tervo.

Käytännön järjestelyjä

Huhtikuussa yhdistykselle perustettiin pankkitili Liedon Säästöpankkiin. SKAL:n kanssa tehtiin reskontrasopimus, ja raha-asioiden hoitajaksi lupautui SKAL:sta Leila Pänkäläinen.

Jäsenistöasioiden hoitajaksi kutsuttiin Leena Leppälä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta ja tekniseksi sihteeriksi Ilkka Nummelin Liikennevakuutuskeskuksesta (LVK).

Sääntöjen tarkistus tehtiin toukokuun alussa, ja 3.6.2014 Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säännöt.

Hallitustyöskentely

Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.

Kokouksessaan 2.4.2014 hallitus asetti neljä työryhmää:

Tiedotus: puheenjohtaja Martti Merilinna, Teppo Mikkola, Pekka Salomaa, Sven-Olof Hassel ja Antti Jääskeläinen

Perinne: puheenjohtaja Pekka Salomaa, Matti Oja, Pentti Nevala ja Antti Jääskeläinen

Tutkimus: puheenjohtaja Timo Tervo, Pentti Nevala, Matti Oja ja Antti Jääskeläinen

Jäsenistö: puheenjohtaja Matti Oja

Asiantuntijavierailuja hallituksessa

Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari LVK:sta osallistui hallituksen kokouksiin 7.5.2014 ja 12.6.2014 ja esitti ajankohtaiskatsaukset liikenneturvallisuustilanteesta.

Poliisitarkastaja Risto Lammi vieraili hallituksessa 12.6.2014 ja selvitti liikennepoliisitoiminnan organisointia sekä liikennevalvonnan tunnuslukuja.

Poliisipäällikkö Kari Rantala oli kutsunut hallituksen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle 1.10.2014. Hän esitteli johtamansa poliisilaitoksen organisaatiota ja kertoi erityisesti liikennepoliisitoiminnasta poliisipiirissään. Vielä hän esitti arvioita poliisin lähivuosien kehitystrendeistä.

Huomionosoituksia

Muistettiin yhdistyksen puheenjohtajaa Antti Jääskeläistä, professori Timo Tervoa ja puheenjohtaja Teppo Mikkolaa merkkipäivien johdosta.

Yhteistyötä ja aktiviteetteja

Yhdistys oli edustettuna Helsingin yliopiston liikennelääketieteen professuurin perustamisjuhlassa Haartman-instituutissa ja osallistui sarjassaan ensimmäiseen liikennelääketieteen seminaariin.

Yhdistys osallistui myös Turun yliopiston liikennelääketieteellisen Ajopoli-toiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen, TRAFI:n liikenneseminaariin sekä Lounais-Suo-men liikenneturvallisuustyön keskuksen yleisötilaisuuksiin.

Tutkimus

Yhdistys oli yhteydessä sisäasiainministeriöön ja liikenneturvallisuustutkimusta tukeviin tahoihin oman tieteellisen tutkimustoimintansa suunnittelussa. Rahoitushakemuksia tehtiin Henry Fordin säätiölle ja Liikenneturvallisuuden edistämissäätiölle.

Jäsentilaisuus

Yhdistys järjesti yhteistyössä LVK:n ja SKAL:n kanssa jäsenistön pikkujoulun Kuljetuskuutiossa 20.11.2015. Tilaisäntä SKAL:n toimitusjohtajan Iiro Lehtosen ja puheenjohtaja Antti Jääskeläisen tervehdyssanojen jälkeen kuultiin ylikomisario evp. Sven-Olof Hasselin alustus automaattisen liikenteenvalvonnan koukeroisesta historiasta. LVK:n organisoiman illallisen lomassa kuultiin Radion sinfoniaorkesterin soittajien esityksiä.

Yhdistys internetissä ja sosiaalisessa mediassa

Yhdistyksen sivuston (www.lppy.fi) ja Facebookin kehittelytyö saatiin valmiiksi vuoden lopulla.

Jäsenmäärä

Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 88 henkilöjäsentä ja neljä yhteisöjäsentä.

Helsingissä 24.3.2015

LIIKKUVAN POLIISIN PERINNEYHDISTYKSEN HALLITUS