Puheenjohtaja Jyrki Haapalan kirjoitus AKT lehdessä

Jyrki Haapala 8.9.2015
Puheenjohtaja
Liikkuvan poliisin perinneyhdistys
p. koti 040 867 9121
p. työ 040 867 2210
AKT-jäsenlehti
pertti.sulasalmi@gmail.com
Raskaan liikenteen valvonnan väheneminen on palkinto tieliikenteen harmaalle taloudelle ja takaisku koko liikenneturvallisuudelle

Poliisin suorittama raskaan liikenteen valvonta kahlaa erittäin pahasti sille asetettujen tavoitteiden jäljessä. Poliisihallituksen julkaisema tammi-kesäkuun tilasto kertoo jokaisen poliisilaitoksen jääneen jälkeen raskaan liikenteen valvonnan tavoitteesta. Todellisuudessa koko poliisin raskaan liikenteen valvonta oli kuluneen vuoden kesäkuun lopussa lähes 25 % tavoitteesta jäljessä valvontaan käytetyillä henkilötyövuosilla mitattuna. Kun samalla koko poliisin suorittama liikenteen valvonta on jäänyt samalla aikajaksolla sille asetetusta tavoitteesta yli 15 %, voidaan todeta todellisen liikenteen valvonnan olevan yhä harvinaisempaa herkkua tien päällä. Tätä tosiasiaa eivät paikkaa automaattisen liikennevalvonnan suoritteiden määrän kasvu, sillä automaattikamerat eivät tunnista mm. liian raskasta kuormaa, liian pitkää ajoaikaa eikä epäkuntoista ajoneuvoa. Todellisuudessa poliisin liikenteen valvonnan väheneminen ja erityisesti raskaan liikenteen valvonnan määrän romahtaminen on palkinto erityisesti tieliikenteen harmaalle taloudelle.

Vähentyneestä raskaan liikenteen valvonnan määrästä huolimatta toteutetut valvontaiskut osoittavat todelliselle raskaan liikenteen valvonnalle olevan todellisen tilauksen, sillä valvontaiskujen tulokset kertovat tosiasiassa karun totuuden raskaan ammattiliikenteen tilasta tien päällä. Ei ole kovin mairittelevaa todeta, että valvontaiskujen tulosten perusteella jopa 40 % teillämme liikkuvasta raskaan liikenteen kuljettajista rikkoo jotain heille kuuluvaa määräystä. Tosiaasia on se, että raskaan liikenteen valvonnan vähyys tulee näkymään tiellä yhä suurempina ylikuormina, pidempinä ajoaikoina ja lisääntyneinä epäkohtina ajoneuvojen teknisessä kunnossa. Tämä ei voi olla se tahtotila, joka asetettiin poliisihallinnolle, kun Liikkuva Poliisi lakkautettiin täysin kestämättömillä perusteilla edellisen hallituksen sisäministerin ja edellisen poliisiylijohtajan johdolla.

Raskaan liikenteen valvonta on ammattilaisten tekemää työtä, sillä erityistä ammattitaitoa vaativa valvonta ei onnistu peruskoulutuksen saaneelta poliisimieheltä asianmukaisella tavalla. Raskaan liikenteen valvojaksi kouluttauduttiin ja kasvettiin Liikkuvan poliisin aikakaudella ja useammasta LP:n raskaan liikenteen valvojasta muodostui legenda rekkamiesten keskuuteen. Nämä legendat ovat nyt lähes kadonneet ja nykyisellä kehityksellä uusia legendoja ei enää edes synny, sillä liian usein nykyisen liikennepoliisin raskaan liikenteen valvontaryhmän työajasta kuluu luvattoman paljon työaikaa hälytystehtävien ja erilaisten kuljetustehtävien hoitamiseen ja peruspoliisitoiminnan reikien paikkaamiseen. Tätä ei pitäisi missään tapauksessa sallia, sillä juuri raskaan liikenteen valvojien tulisi saada keskittyä omaan vaativaan tehtäväänsä ilman mitään vastuuta normaalien hälytystehtävien hoitamisesta. Raskaan liikenteen valvojan ammattitaidon ylläpitäminen on mahdollista vain, jos valvoja saa keskittyä erityisen ammattitaidon ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen ammatillisen työn kautta tien päällä luokkahuoneissa tapahtuvan lisäkoulutuksen tukemana.

Raskaan liikenteen valvonnan tason ylläpitäminen sille asetetulla tasolla edellyttäisi erillistä raskaan liikenteen valvontayksikön perustamista poliisihallintoon. Yksikköön sijoitettaisiin kaikki nykyiset liikennepoliisin raskaan liikenteen ryhmät. Erillisen yksikön ryhmät jakaantuisivat nykyisiin liikennepoliisin yksiköihin, mutta niitä johdettaisiin keskitetysti muualta kuin paikallispoliisin johdosta. Erillisyksikkö ja sen alueelliset valvontaryhmät toteuttaisivat oman tulostavoitteensa mukaista työtä omalla budjetillaan ja ryhmät keskittyisivät 100 % raskaan liikenteen valvontaan ja tekisivät samalla yhä vahvempaa yhteistyötä mm. Tullin kanssa. Todellisuudessa tämä olisi ensimmäinen konkreettinen toimi myöntää se virhe paikata sitä virhettä mikä tehtiin, kun Liikkuva Poliisi lakkautettiin.

Oman yli 30 vuoden poliisikokemuksen ja pitkän liikenteen valvonnan tuoman kokemuksen perusteella edellä esittämäni malli on ainoa tapa palauttaa raskaan liikenteen määrä ja valvonnan laatu sille tasolle, jolla se oli Liikkuvan poliisin aikakaudella. Tämä lienee myös kuljetusyrittäjien tahtotila, sillä heidän tavoitteenaan on säilyttää raskaan liikenteen valvonnan taso mahdollisimman hyvänä ja tasapuolisena koko maassa. Kiinnijoutumisriskin romahtaminen tekee myös tien päälle varkaita, joille ylikuorma, ylipitkät ajoajat ja kunnoltaan heikompi kalusto ovat kilpailuvaltti muita kuljetusyrittäjiä kohtaan. Painetta poliittisten päättäjien suuntaan tulee lisätä vahvasti ja heidän tietoaan nykytilanteesta tien päältä tulee lisätä, sillä yhteiskunnan tavoitteena ei voi olla harmaan talouden lisääntyminen kuljetusyrityksissä eikä koko liikenneturvallisuuden heikkeneminen raskaan liikenteen valvonnan romahtamisen seurauksena.

Jyrki Haapala
Komisario
Liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen puheenjohtaja