LPPY:n lehdistötiedote 14.10.2015 koskien turvapaikkatutkintaa ja liikennevalvontaa

 

 

14.10.2015

MEDIATIEDOTElppy-logo

ASIA: Liikkuvan poliisin perinneyhdistys on huolestunut poliisin merkittävästi lisääntyneen turvapaikkatutkinnan vaikutuksesta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä liikenteen valvonnan tasoon ja määrään.

Liikkuvan poliisin perinneyhdistys yhtyy Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtajan Yrjö Suhosen julkisuudessa esiin tuomaan huoleen siitä, että poliisilaitoksilta jää nyt käsillä olevan poikkeusolon vuoksi perustehtäviä hoitamatta.
Perinneyhdistys yhtyy myös Suhosen käsitykseen siitä, että kaikki voima, joka joudutaan keskittämään maahantulijoiden asioiden hoitamiseen, on poissa normaalista poliisin päivätyöstä eli yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnasta, rikostutkinnasta ja myös liikennevalvonnasta.
Liikkuvan poliisin perinneyhdistys katsoo, että turvapaikkatutkinta ei saisi vaikuttaa siihen, että jo nyt liian vähäiset liikenteen valvontaan valjastetut liikennepoliisin yksiköt sidottaisiin turvapaikkatutkintaan, jolloin liikenteen valvonnan määrä romahtaisi vielä nykyisestäkin määrästä, sillä oikean liikenteen valvonnan kohtaaminen tiestöllä on ollut Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen kuukausi kuukaudelta vähäisempää.
Perinneyhdistys on myös huolissaan siitä, että poliisin valvonta- ja hälytysyksiköiden henkilöstön siirtäminen turvapaikkatutkintaan lisäisi entisestään liikennepoliisin henkilöstön käyttöä hälytystehtävien hoitamisessa, jolla olisi samalla merkittävä negatiivinen vaikutus liikennevalvontaan ja samalla liikenneturvallisuuteen.
Liikkuvan poliisin perinneyhdistys katsoo, että poliisin perustehtävistä sekä valvonta- ja hälytystoiminnan ja liikennevalvonnan määrä ja taso eivät saa heiketä lisääntyvän turvapaikkatutkinnan seurauksena.

Liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen hallitus
Lisätietoja. Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Haapala p. 040 867 9121