Kansanedustaja Kari Kulmalan kirjallinen kysely Eduskunnan Puhemiehelle 5.11.2015

KIRJALLINEN KYSYMYS
Poliisiasemien vähentämisestä Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella sekä liikennepoliisiyksikköjen sulauttamisesta valvonta- ja hälytystoimintayksikköihin (VHT-yksikköihin)
Eduskunnan puhemiehelle

Itä-Suomen poliisilaitos aikoo sulkea viisi poliisiasemaa Itä-Suomesta: Siilinjärven, Mäntyharjun, Ilomantsin, Juvan ja Outokummun poliisiasemat. Näissä sulkemisuhan alla olevilla poliisiasemilla työskentelee jokaisessa 1–5 vakituisessa virassa olevaa ihmistä.

Itä-Suomen poliisilaitoksen toimialue on pinta-alaltaan valtakunnan kolmanneksi suurin, joten välimatkat tehtäville ovat erityisen pitkät. Esim. Ilomantsin keskustasta Joensuun keskustaan on noin 80 km. Avun odotusaika tuntuu silloin pitkältä, kun joku on tulossa kirveen kanssa ulko-ovesta sisään. Poliisiasemilla olevat tutkijat ovat työvuoronsa puitteissa hoitaneet hälytystehtäviä joten apu on ollut päiväaikaan lähellä.

Poliisipiirin alueella on myös runsaasti kulkuyhteyksiin vaikuttavaa vesistöä, kuten Pielinen sekä Oriveden vesistöalue.

Pora III poliisin hallinnonuudistuksessa lakkautettiin mm. Liikkuva poliisi. Samalla lakkautettiin useita pieniä poliisiasemia. Tarkoituksena oli vähentää myös poliisilaitosten päällikkötasoa ja saada henkilöstöä kentälle. Tässä ei ole onnistuttu vaan päällikköjä on siirretty muihin päällystötason poliisitehtäviin takuupalkalla. Päällikkötasoa poistuu vasta eläköitymisten kautta.

Poliisiasemaverkkoon suunnitellut harvennukset tulisivat näkymään varmuudella syrjäseutujen turvallisuuden sekä turvallisuuden tunteen vähenemisenä. Syrjäseuduille olisi tulossa turvallisuustyhjiö. Häiriötapauksista poliisille ilmoittaminen vähentyisi entisestään ja useat tehtävät hoidettaisiin itse. Tietyt rikokset kuitenkin lisääntyisivät. Veronmaksajat joutuisivat epätasa-arvoiseen asemaan koska poliisipalveluiden saatavuutta ei lähialueella enää olisi. Kuulusteluihinkin olisi ajettava omilla kustannuksilla pääpoliisiasemalle vaikka olisi tapahtumiin itse täysin syytön.

Poliisille on hallitusohjelman mukaan tulossa ensi vuonnakin lisää rahoitusta joten toiminta on varmistettu. Rahoitus- ja resurssipulaan ei voi vedota. Mielestäni kyse ei ole enää Pora III mukaisista toimista vaan tarpeettomista poliisiasemien karsimisista. Poliisiorganisaation tarkoituksena on tällä tavoin sitoa myös poliisit työvuoronsa ajaksi poliisiautoon vähentämällä poliisiasemia jotka ovat samalla luontaisia taukopaikkoja. Huoltoasemat eivät ole taukopaikkoja koska kahvi- ja ruokatauon lomassa otetaan kansalaisilta ilmoituksia vastaan. Jatkuva poliisiautossa istuminen vaikuttaa myös liikunta- ja tukielinsairauksien lisääntymiseen ja siten poliisien sairaslomien lisääntymiseen.

Saamani tiedon mukaan Poliisihallitus (POHA) ja SM:n poliisiosasto kaavailevat sisäministerille tehtävää esitystä siitä, että nykyiset liikennepoliisin yksiköt sulautettaisiin suoraan VHT-yksikköihin. Sulauttamisen vaarana on, että liikennevalvonnan osuus poliisitoiminnasta vähenisi entisestään. Tällöin liikennevalvonnan osalta ei päästä vuoden 2012 tasolle, vaikka tästä sovittiin kun Liikkuva poliisi lakkautettiin Pora III toimesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella suunnitellut poliisilaitoksien vähentämiset Pora III-mukaisia toimia,
millä syrjäseuduilla täytetään poliisiasemien lakkauttamisen johdosta syntyvät turvallisuustyhjiöt,
onko tarkoituksena sulauttaa liikennepoliisin yksiköt VHT-yksikköihin valtakunnallisesti tai paikallisesti?

Helsingissä 5.11.2015
Kari Kulmala /ps