Auto- ja liikennetoimittaja Anssi Siukosaaren kirjoitus Moottori lehdessä

Änkyröinti liikenteessä vain pahenee
Moottori 1/2016
Liikkuvan poliisin lakkauttaminen näkyy jo maanteillä
Olen ajanut vuoden 2014 alusta vuoden 2015 marraskuun loppuun mennessä henkilöautolla eri puolilla Suomea 36 000 kilometriä. Noiden kilometrien aikan olen nähnyt maanteillämme kuusi poliisiautoa ja yhden moottoripyörän. Autoista kaksi oli pakettiautopohjaisia, muut olisivat soveltuneet jopa tieliikenteen vaativampaankin valvontaan, jos miehistöillä olisi ollut erikoiskoulutus tähän tehtävään ja olivat niissä tehtävissä liikkeellä.
Edellämainittuna aikana haastattelemieni henkilöiden ja omasta mielestäni änkyröinti liikenteessä on lisääntynyt moninkertaiseksi. Muodot ovat olleet tuttuja jo aiemminkin: rajut ylinopeudet liikennetilanteesta, tiestä ja säästä huolimatta, hurjat ohitukset ja niiden jälkeen suora eteen veto, takapuskurissa roikkuminen, väistämisvelvollisuuden törkeät laiminlyönnit, suuntavilkun käyttämättömyys jne.
Vakuutusyhtiö LähiTapiolan syyskuussa 2015 tekemän Arjen katsaus –kuluttajakyselyn mukaan 38 prosenttia vastaajista kertoo havainneensa liikenneraivoa vuoden sisällä. Sitä ovat osoittaneet juuri änkyräkuljettajat mutta ymmärettävästi usein myös heidän uhrinsa.
Suomalainen ei pelkää liikenteessää muuta kuin poliisia.
Käsitystäni tukee hienosti komisario Jyrki Haapala liikennejutussa ”Poliisin liikennevalvonta horjuu” (Moottori 11/2015) näin: ”Kiinnijäämisriski on yksi tärkeimmistä liikenneturvallisuuden rakennuspalikoista.”
Vuonna 2014 alkoi jo näkyä merkkejä siitä, että Liikkuva poliisi oli lakkautettu saman vuoden alussa. Sitä mukaa kun kuljettajat havaitsiva näkyvän tieliikennevalvonnan loppuneen, änkyröinti on lisääntynyt selvästi, puhumattakaan tilanteen pahenemisesta vuoden 2015 aikana. Heijastumia näkee selvästi myös taajamaliikenteessä ja esimerkiksi ulkomailta, erityisesti entisen Neuvostoliiton alueilta tulevien kuljettajien liikennekäytöksessä.
Julkisuudessa olleen tiedon mukaan koko poliisin suorittaman liikennevalvonnan määrä on jäänyt tänä vuonna tavoitteestaan jo 15 prosenttia, ja raskaan liikenteen valvonta peräti 27 prosenttia. Viimemainittua lukua tukevat myös useat ammattiliikenteen kuljettajien kertomukset merkitävästi vähentyneestä valvonnasta.
Poliisit ja poliitikko yhteistyössä
Poliisiylijohtajana toimi vuosina 2008 – 2015 Mikko Paatero. Poliisihallituksessa toimi useamman vuoden Pora-työryhmä puheenjohtajana osastopäällikkö Kauko Aaltomaa. Sen tavoite oli säästöjen aikaansaaminen. Poliisihallitus teki vuonna 2012 esityksen Liikkuvan Poliisin lakkauttamisesta silloiselle sisäministeri Päivi Räsäselle (kristillisdemokraatit). Työryhmän mukaan tieliikennevalvonnan voi hoitaa myös maanteillämme paikallispoliisi muun työn ohella.
Räsänen piti esitystä ”hätiköitynä”. Yllättäen muutaman päivän kuluttua hän ryhtyikin ajamaan lakkauttamista. Ministerin perusteluja: ”Lakkauttamisella saavutetaan kuuden miljoonan euron säästöt vuosittain”.
Kuusi miljoonaa euroa on juuri sama summa kuin mitä menetetään kolmessa turhassa liikeneonnettomuudessa, jossa kuolee työikäinen suomalainen. Ja näitähän on ollut. Toisaalta tiedetään, että tehokas ja taitava LP on ollut kaikki viime vuodet itsensä kustantava poliisin erikoisyksikkö.
Räsänen myös: ”Tarkoitus on vähentää päällikkövirkoja poliisissa”. LP:n lakkauttamisella on saatu lopetettua yksi päällikkövirka eli LP:n päällikön virka.
Poliitikkojen, ei kansanedustajien päätös
Maan silloinen hallitus teki Jyrki Kataisen ollessa pääministerinä esityksen eduskunnalle, että LP lakkautetaan. Kun kysyin Kataiselta hallituksen päätöksen jälkeen, miten tässä nyt näin pääsi käymään, hän sanoi, että kun joku ministeri tekee esityksen hallituksen päätökseksi, se hyväksytään. Silloinen liikenneministeri Merja Kyllönen (vasemmistoliitto) vastusti toki heti tuoreeltaan myös julkisesti LP:n lopettamista mutta kolme päivää myöhemmin hänkin jo kannatti sitä.
Eduskunnan ryhmäkuri ja siitä poikkeamisesta lankeavat rangaistukset vaativat hallituksessa olevien kuuden puolueen puheenjohtajia äänestyttämään edustajansa lakkauttamisen puolesta. Kun sitten äänestettiin 5.6.2013 paikalla olleista edustajista äänin 94 – 75 puolueiden edustajat lakkauttivat Liikkuvan poliisin.
Edustajista 47 % äänesti siis puolueensa johdon vaatimuksen mukaisesti. Nämä puolue-edustajat eivät noudattaneet kansan tahtoa: Taloustutkimuksen syksyllä 2012 tekemän tutkimuksen mukaan 79 % kansalaisista halusi säilyttää Suomessa Liikkuvan Poliisin. Äänestyksessä kansanedustajista 37 % halusi säilyttää sen. Vastustajien monissa puheenvuoroissa sen toimintaa haluttiin päinvastoin selvästi lisätä ja tehostaa.
Puolue-edustajien äänin päätettiin siis lakkautta Liikkuvan poliisin 80 vuotinen, Suomen sisäiseen turvallisuuteen merkitävästi vaikuttanut taitava ja tulosrikas ura.
”Tarkoituksena on pelastaa liikennevalvonta, eikä ajaa sitä alas!”
Näin sanoi julkisuudessa ministeri Räsänen. Mitähän hän mahtoi tarkoittaa? Miten tämä pelastaminen olisi edes mahdollista kun liikenevalvonta siirretään paikallispoliisille tehtäväksi oman toimen ohella. Poliitikot ovat jatkuvasti vähentäneet poliisien määrää suhteutettuna sekä paikallis- että liikennevalvontapoliisien työmäärien lisääntymiseen.
Maanteiden liikennevalvontaa siis hoidettaisiin muiden päivystystoimien ohessa yhä harvemmista – vähennys 24:stä 11:sta – poliisilaitoksista käsin pitkienkin etäisyyksien päästä, usein myös siihen erityiskouluttamattomin partioin ja soveltumattomin autoin.
On selvää, että hälytysvaloin 80 kilometrin päähän kotitappelua rauhoittamaan kiirehtivä laitoksen ainoa päivystävä partio ei ainakaan menomatkalla voi puuttua liikenneturvallisuuteen. Merkittiinpä ajo sitten vaikka liikennevalvontatyöksi. Tosin hyvä näinkin: kyllä paikallispoliisinkin auton näkyminen jo rauhoittaa muiden menoa juuri näköetäisyydellä.
Paikallispoliisissa tieliikenteen valvontaan saattaa siis joutua partio, jossa kumpikaan poliiseista ei ole saanut LP:n poliisien aikoinaan saamaa erityiskoulutusta. LP:n lopettamisen yhteydessä loppuivat myös LP:n poliisien saama jatkuva juuri tähän tehtävään keskittynyt täydennyskoulutus liikennevalvontaan ja liikenneturvallisuustyöhön. Varsin tärkeää myös oli, että LP teki liikennevalvontaa täysin samanlaisena koko maassa yhden johdon alaisena..
LP:n poliiseilla on ollut erittäin tärkeä rooli merkittävän erityisosaamisensa ja -kokemuksensa ansiosta tieliikenteen onnettomuustutkintalautakunnissa niiden perustamisesta lähtien. LP on ollut tuloksekkaasti mukana myös kokemuksia vaihtaen liikennetturvallisuustyössä kansainväisesti muiden maiden LP:tä vastaavien erityispoliisien kanssa.
Ikäänkuin vaihtoehtoan LP:lle on poliisijohto pitänyt usein esillä automaattivalvonnan merkitystä ja kameroiden lisäämistä. Samoin se on pitänyt, esimerkiksi juuri vuonna 2015, erittäin tärkeänä kuinka pönttökameran kuvan ja rangaistusvaatimusta toimitusta postiin on pystytty nopeuttamaan!
Sitä mukaa kun navigaattorit ovat autoissa yleistyneet, on myös lisääntynyt jarruvalojen ilotulitus juuri ennen kameraa, samoin törkeät ohitukset heti tolpan jälkeen. Kamerahan ei pysty havaitsemaan esimerkiksi änkyräkuljettajia, ei humalaisia eikä huumettuneita, ei myöskään etsintäkuulutettuja, eikä muita rikollisia, ei ajokortittomia eikä myöskään rikkinäisiä autoja eikä se erota numeroa kuratusta rekisterikilvestä. Uusia tolppia kyllä pystytetään mutta ei kuitenkaan niitä, joiden kamerat pystyisivät mittaamaan keskinopeuden kahden tolpan välillä.
Selkeä turvallisuustarve
Nyt meillä on uusi sisäministeri Petteri Orpo (kokoomus) ja uusi poliisihallituksen ylijohtaja Seppo Kolehmainen. Molemmat ovat jo nyt lyhyillä toimikausillaan saaneet kiitosta myös juuri maan sisäisestä turvallisuudesta enemmän huolestuneina kuin edeltäjänsä. Sisäministeriö onkin nyt käynnistänyt ensimmäisen kerran Suomen sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelun. Tarkoitus on muodostaa kokonaiskuva maamme turvallisuuden tulevaisuuden haasteista ja kartoittaa mahdollisuuksia ja luoda arvio sisäisen turvallisuuden vaatimista resursseista.
Liikenneturvallisuutemme haasteet ovat nyt kovat. Uskon, että selontekoa ovat uuden sisäministerin vaatimuksesta valmistelemassa myös liikenneturvallisuuden todelliset asiantuntijat. Maan hallitus aikoo antaa selonteon eduskunnalle keväällä 2016. Ministeri Orpo on toivonut, että suomalaiset osallistuisivat aktiivisesti keskusteluun arjen turvallisuudesta. Selvä toivomus myös muun muassa Moottorin lukijoille ja toimitukselle!
Suurin osa LP:n liikennevalvontaan erityiskoulutetuista ja siihen pätevöityneistä poliiseista on vielä poliisin palveluksessa. Valtakunnallisen liikennepoliisin perustaminen ja näiden erityiskouloutetujen poliisien palauttaminen kansalaisten vaatimaan liikenneturvaallisuustyöhön on helposti perusteltavissa ja mahdollista.
Anssi Siukosaari
Kirjoittaja on auto- ja liikennetoimittajana seurannut liikenneturvallisuutta vuodesta 1963. Autoliiton kunniajäseneksi valitun Siukosaaren harrastuksiin kuuluvat museoautot ja matkailu.