Vuosikokouskutsu 2016

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys ry:n  Vuosikokous pidetään  11.4.2016 kello 18.00 Autoliiton keskustoimistolla osoitteessa Hämeentie 105 A 4 krs. 00550 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ään kirjatut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän (7) vuorikautta ennen vuosikokouksen ajankohtaa, jotta asia voidaan sisällyttää vuosikokouskutsuun.

Helsingissä 16.2.2016

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys

Hallitus