Liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen liikenneturvallisuusseminaari Helsingissä 19.9.2016

LP:n Perinneyhdistys järjesti 19.9.2016 Helsingissä liikenneturvallisuusseminaarin, missä kuultiin alan asiantuntijoiden alustuksia tämän hetken liikenneturvallisuustilanteesta. Puheenjohtaja Jyrki Haapalan avattua tilaisuuden seminaarissa kuultiin pohdintaa siitä, miten olemassaolevia sekä uusia liikenteen riskejä voidaan minimoida ja ennalta ehkäistä muun muassa valvontaa tehostamalla ja kohdentamalla nykyistä monipuolisemmin.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Samppa Holopaisen alustuksen aiheena oli poliisin liikenneturvallisuustyö muutosten keskellä, Suomen ”automaattisen nopeusvalvonnan isä”, LP:n Perinneyhdistyksen hallituksen jäsen Sven-Olof Hassel kertoi niistä tapahtumista, joiden myötä automaattinen nopeusvalvonta alkoi maassamme eduskunnan määräyksestä ja Liikkuvan poliisin toteuttamana 1990-luvun alkupuolella sekä avasi näkökulmia automaattisen nopeusvalvonnan kehittämismahdollisuuksiin monien kansainvälisten esimerkkien avulla. Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo keskittyi omassa puheenvuorossaan tarkkaamattomuuteen liikenteessä ja kuljettajien turvallista ajoa häiritseviin tekoihin. Suomen ja Pohjoismaiden ainoa liikennelääketieteen professori Timo Tervo, LPPY:n hallituksen jäsen hänkin, valotti ajoterveyden ja  ajokunnon aiheuttamia riskejä liikenneturvallisuudelle.  Seminaarin päätteeksi Liikennevakuutuskeskuksen tutkija Salla-Maaria Selenius vei kuulijat uusien sähköisten liikkumisvälineiden maailmaan ja pohti näiden innovaatioiden liikenteeseen tuomaa riskiä ja sen tunnistamista.

Alustukset saivat aikaan vilkasta keskustelua ja mielipiteitä liikenneturvallisuustyöstä esitettiin reippaasti sekä monipuolisesti. Seminaarin puheenjohtajana toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja Martti Merilinna Autoliitiosta.