Liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen aloite liikenteen automaattivalvonnan kehittämiseksi

Liikkuvan poliisin perinneyhdistys on tehnyt aloitteen 18.8.2015 automaattivalvonnan kehittämisestä sisäministeriön poliisiosastolle. Liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen aloite pitää sisällään mm. seuraavat asiakokonaisuudet;

* Perinneyhdistys esittää, että kiinteät automaattivalvontatolpat ja niihin sijoitetut kamerat siirretään Liikenneviraston omistukseen, jolloin myös valvontavälineistön kehittäminen siirtyy heidän vastuulleen. Tilanteessa valvontavälineistö siirtyy omistajalle jolla on parempi mahdollisuus kehittää kalustoa ja poliisi saa keskittyä siirrettävän kameravalvonnan suorittamiseen ja rangaistusten täytäntöönpanoon.

* Automaattivalvontaa tulisi perinneyhdistyksen esityksen mukaan keskittää erityisesti niille tieosuuksille, joissa analyysin perusteella on tapahtunut ja tapahtuu paljon onnettomuuksia.

* Perinneyhdistys esittää, että myös siirrettävien valvontalaittein tapahtuvasta valvonnasta ilmoitettaisiin etukäteen kuten kiinteästäkin automaattivalvonnasta. Tutkimusten mukaan on arvioitu, että noin 50 % valvonnan vaikutuksista saavutetaan etukäteisilmoituksella.

* Yhdistyksen käsityksen mukaan poliisin resursseja käytetään tarpeettomasti kuvien ottamiseen suhteellisen pienistäkin ylityksistä suotuisissa liikenne- ja keliolosuhteissa. Automaattivalvonnan resursseja pitäisi maassamme kohdistaa erityisesti huonoihin liikenne- ja keliolosuhteisiin, koska juuri tällöin onnettomuuden riski on suurimmillaan.

* Perinneyhdistyksen esityksen mukaan nykyisestä ”piste” nopeusmittauksesta tulisi siirtyä osittain kameravalvonta-alueella keskinopeuksien mittaamiseen. Automaattinen keskinopeuden mittaaminen edellyttäisi, että poliisin teknistä valvontaa koskevia säännöksiä tarkennettaisiin.

Perinneyhdistys perustelee esitystään sillä, että valvonnan vaikutus tulisi keskinopeusmittauksen avulla tehostumaan. Valvonta olisi yhdistyksen käsityksen mukaan myös halvempaa, sillä kameratolppien määrää voitaisiin nykyisestään vähentää niillä tiealueilla, missä siirryttäisiin ”piste” valvonnan sijaan keskinopeuksien mittaamiseen.

Lue koko aloite.

Aut-valv-esite01032014Liikkuvan poliisin ja sidosryhmien yhteinen esite jaettiin autoilijoille ensimmäisen tutkimuksen aikana.