Kabotaasiliikenne vaatii ammattitaitoista valvontaa

Raskaan liikenteen valvonta Suomessa

LP:n Perinneyhdistys kiinnittää huomiota raskaan liikenteen valvonnan tehostamistarpeeseen. Tien päällä tapahtuvaan valvontaan pitää saada lisää resursseja ja valvonnan pitää olla erityisen ammattitaitoista. Etenkin ulkomaanliikenne ja sen valvonta vaatii aivan oman koulutuksensa ja kokemuksensa. Uudistunut tavaraliikennelaki vaatii poliisin ohella myös tullia valvomaan lain noudattamista sekä kabotaasiliikenteen valvontaa. Tällä tarkoitetaan toisesta EU- tai ETA-maasta tulleen kuljetusyrityksen autojen suorittamia kuljetuksia Suomessa. Ruotsissa on havaittu paljon harmaaseen talouteen liittyvää ulkomaisten yrittäjien harjoittamaa laitonta kuljetustoimintaa.

Lisätietoa: